Disclaimer www.simiediscount.com

 
De informatie op deze website wordt door Simiediscount met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Simiediscount aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
De website van Simiediscount bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Simiediscount worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Simiediscount. Simiediscount geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.
Simiediscount garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.


Intellectuele Eigendomsrechten


Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij Simiediscount en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Simiediscount niet toegestaan.
Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Simiediscount slecht verdraagt met de naam en reputatie van Simiediscount, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.
Copyright Alle berichten, beelden en het design van de internetpagina’s van online shop van Simiediscount dienen uitsluitend voor eigen of intern gebruik van onze klanten. Het gebruik ervan geschiedt op eigen risico. Simiediscount kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een tijdelijke onderbreking van deze dienstverlening en eventuele gevolgschade hiervan. U bezoekt de online shop van Simiediscount op eigen risico. 
Het reproduceren, kopiëren en afdrukken van de website en de inhoud van de website (in het bijzonder foto's, graphics en video's) is toegestaan ten behoeve van het doen van een bestelling in de online shop van Simiediscount. Elke verdere bewerking, vermeerdering, verdeling en/of openbare weergave overschrijdt het gangbare gebruik en is een inbreuk op het auteursrecht. Het schenden van auteursrecht wordt opgespoord en de schender wordt verplicht tot een schadevergoeding en ontvangt een verbod om de website te betreden. Tevens zal er strafrechtelijke vervolging plaatsvinden. Het op Simiediscount.com gebruikte beeldmateriaal is voor Simiediscount vervaardigd of is door leveranciers en partners ter beschikking gesteld. Beeldmateriaal dat verkregen is via BigStockPhoto zijn met de daartoe behorende licenties overgenomen.

Handelsmerken


De bedrijfsnaam, het bedrijfslogo, de paginatitels en navigatiebalken, grafieken en symbolen zijn geregistreerde of wettig gedeponeerde handelsmerken van Simiediscount.

Alle andere op onze website geciteerde handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen en logo’s zijn exclusief eigendom van de betreffende eigenaar. Alle rechten zijn voorbehouden.